Privacyverklaring

(versie 17/05/18)

1. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. We zijn ons bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Inhoud:

– JoostVH JoostVH Photography

– Doel gegevens

– Ontvangers

– Beveiliging

– Jouw rechten

– Plichten

2. JoostVH Photography

Je leest op dit moment de privacyverklaring van JoostVH Photography. JoostVH Photography is een fotograaf dewelke ingehuurd kan worden voor allerlei evenementen of fotoshoots.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door JoostVH Photography verzameld worden. Daarom is het ook heel belangrijk dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je je wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij een opmerking hebt over het gebruik van jouw gegevens door JoostVH Photography, neem dan gerust contact op.

info@joostvh.be – 0478/59.87.82.

KBO 0566.914.916

3. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door JoostVH Photography. Deze worden hieronder toegelicht.

3.1. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met JoostVH Photography via de website of rechtstreeks. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden. Hiermee bedoelen we gegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

3.2. Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van JoostVH Photography of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

3.3. Registratie

Jouw gegevens worden verzameld als jij je registreert op de website van JoostVH Photography. Dit betreft je e-mailadres.

3.4. Facturatie

Jouw gegevens worden verzameld voor facturatie door JoostVH Photography. Hiermee bedoelen we gegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer. Bij betaling ontvangen wij eveneens het rekeningnummer. Dat laatste wordt niet opgeslagen noch verwerkt.

3.5. Analytics

De website van JoostVH Photography verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

3.6. Cookies

JoostVH Photography gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. JoostVH Photography gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

4. Ontvangers

De gegevens die JoostVH Photography ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

4.1. One.com

De e-mail van JoostVH Photography wordt gehost bij One.com. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van One.com.  Ook de website van JoostVH Photography worden gehost bij one.com. Gegevens die je achterlaat op de website van JoostVH Photography zijn opgeslagen op de website van one.com

4.2. Code 42 Software Inc

De back-ups van de website, alsook de back-ups van de foto’s en video’s worden gehost bij Code 42.

5. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door JoostVH Photography, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

5.1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in de servers van One.com. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@joostvh.be.

5.2. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met JoostVH Photography via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

5.3. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

6. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door JoostVH Photography of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar JoostVH Photography. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van VersGemerkt prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

7. Jouw rechten

7.1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij JoostVH Photography vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met JoostVH Photography. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

7.2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door JoostVH Photography.

7.3. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij JoostVH Photography opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient JoostVH Photography al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

7.4. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij JoostVH Photography vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

7.5. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie als je vindt dat JoostVH Photography niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

7.6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat JoostVH Photography jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@joostvh.be

8. Plichten

JoostVH Photography verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel alsook een artistiek belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van JoostVH Photography via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan JoostVH Photography de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met JoostVH Photography met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. JoostVH Photography behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer JoostVH Photography dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van JoostVH Photography te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@joostvh.be